Algemene Voorwaarden

  1. De factuur dient betaald te worden binnen de 10 dagen na factuurdatum.

Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling intresten op gelijk aan de gerechtelijke intrestvoet vermeerderd met drie procent alsmede een forfaitaire vergoeding van 10 procent op het factuurbedrag (met minimum 25 euro) als schadebeding.

  1. Elke bestelling betekent aanvaarding door de klant van onze voorwaarden.
  1. In geval van betwisting zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van Brugge bevoegd.
  1. Bij annulatie van de bestelling of verbreken van het contract is de klant een forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding verschuldigd van 20 procent van de waarde van de bestelling of het contract.
  1. Zolang de geleverde goederen niet werden betaald blijven zij onze eigendom.
© KEKTechniek shop 2021
Powered By OpenCart. OC Europa by CsillámVilág